Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql4' (1) in /home/eprogram/www/index.php on line 16
Nie można nawiązać połączenia.