Magazyn


Profesjonalny magazyn dla programistówNajwiększy europejski magazyn o linuksie


RECENZJA: Software Developer's Journal 07/2007

Jak zawsze tak i w lipcowym wydaniu magazynu Software Developer's Journal nie brakuje ciekawych i przydatnych, w codziennym użytkowaniu komputerów, artykułów. Jeden z nich, autorstwa Dominika Tomaszuka, przedstawia XFrames jako przyszłościowy język, który współpracuje z każdą aplikacją XML oraz innymi typami. Nie brakuje także tematu związanego z JAVA, jakże ostatnio popularnego języka. Jeden z nich przedstawia schemat algorytmu masowego przetwarzania danych w systemach JEE. Drugi natomiast opisuje komponenty encyjne EJB 3.0 - dziedziczenie. Mnie bardzo zainteresował artykuł Jacka Matulewskiego, który szczegółowo opisuje w jaki sposób zaprojektować witrynę wspomagającą organizację wszelkiego typu spotkań: od konferencji naukowych po zloty fanów, korzystając z technologi ASP.NET, ADO.NET i AJAX. Interesujący wydaje się także artykuł Rafała Kasprzyka, który przedstawia dlaczego przypadki użycia stały się podstawowym elementem współczesnych metodyk wytwarzania oprogramowania. To i wiele więcej w najnowszym numerze SDJ. Zapraszam wszystkich do miłej lektury!
OPIS

wxPython: programowaniw GUI dla leniwych
Rafał Kocisz chce zainteresować czytelników biblioteką wxPython i udowodnić, że programowanie GUI przy wykorzystaniu tego rozwiązania może być łatwe, intuicyjne i przyjemne.

Usuwanie powierzchni niewidocznych w aplikacjach 3D
Artur Duch prezentuje czytelnikowi bazę do dalszego poznawania technik optymalizacji map. Przedstawione technologie nadają się głównie do zamkniętych lokacji i pomieszczeń. Opisane algorytmy wymagają jedynie znajomości dowolnego języka programowania, a także podstawowej wiedzy matematycznej, którą autor w skrócie opisuje.

Nowe ramki: XFrames
Dominik Tomaszuk przestawia XFrames jako przyszłościowy język, który współpracuje z każdą aplikacją XML oraz z innymi typami. Istnieją już dwie implementacje tego języka XSmiles i DENG. Nadal ma on status szkicu roboczego, niemniej jednak warto przyjrzeć się już teraz temu językowi, bo większe zmiany nie są już przewidywane, a schematy takie jak DTD, RelaxNG i XML Schema już są dostępne.

Masowe przetwarzania danych w systemach JEE
Piotr Biedacha przedstawia schemat algorytmu przetwarzania masowego i fakt, że jest on szeroko wykorzystywany w najbardziej krytycznych systemach informatycznych wielu przedsiębiorstw. Świadczy to o dojrzałości platformy JEE oraz pokazuje spektrum możliwości jej zastosowań biznesowych.

Komponenty encyjne EJB 3.0 – dziedziczenie
Andrzej Smoliński opisuje jedną z wielu pozytywnych zmian, jakie wprowadzono w specyfikacji EJB 3.0 w stosunku do EJB 2.1. Autor spotkał się z testami, które wykazywały różnice wydajnościowe dla strategii dziedziczenia „JOINED” i „TABLE_PER_CLASS” - próbuje przyjrzeć się poszczególnym wariantom, ich wadom i zaletom. Zobaczymy też przykład wykorzystujący te mechanizmy.

ASP.NET 2.0, ADO.NET 2.0 i AJAX
Jacek Matulewski w swoim artykule szczegółowo opisuje w jaki sposób, korzystając z technologii ASP.NET, ADO.NET i AJAX, zaprojektować witrynę wspomagającą organizację wszelkiego typu spotkań: od konferencji naukowych po zloty fanów.

Programowanie aplikacji wielowątkowych w języku C++ w oparciu o wzorce projektowe
Paweł Kapłański wyjaśnia jak, dzięki odpowiedniemu rozparcelowaniu systemu oraz usystematyzowaniu pojęć, ułatwić sobie pracę nad pisaniem aplikacji wielowątkowych.

Wykorzystanie przypadków użycia do modelowania zachowania
Rafał Kasprzyk przedstawia dlaczego przypadki użycia stały się podstawowym elementem współczesnych metodyk wytwarzania oprogramowania.

Progress Sonic ESB - skalowalność oraz niezawodność
Artykuł omawia aspekty związane z niezawodnością i skalowalnością korporacyjnej magistrali usług Progress Sonic ESB.

Ranking popularności języków programowania
Zestawianie wyników popularności języków oprogramowanie - III edycja

Szybkie potęgowanie modularne
Rozwiązywanie problemów obliczania n-tej potęgi liczby lub macierzy.

Felieton - stubowanie procesu
Michał Małecki wyjaśnia jak ważnym elementem we współczesnej inżynierii oprogramowania jest dobry proces.

CD / DVD
* Kurs Oracle część I * Anyplace Control - pełna wersja * Binarysec 2.0 for Apache - wersja 6-miesięczna * Multimedia Protwctor - wersja 120 dniowa

ARCHIWUM