Magazyn


Profesjonalny magazyn dla programistówNajwiększy europejski magazyn o linuksie


RECENZJA: Software Developer's Journal 09/2008
OPIS

C5 – nowoczesna biblioteka kolekcji dla .NET
Maciej Paczewski opisuje C5, czyli nową bibliotekę kolekcji dla .NET stworzoną na Uniwersytecie IT w Kopenhadze. C5 nie tylko jest użyteczną biblioteką kolekcji ale również nowym podejściem do wykorzystania kontenerów w .NET. Mimo swojego niewielkiego wieku jest ona wykorzystywana w przemyśle gier komputerowych, sektorze bankowym, instytucjach finansowych oraz nawet w US Naval Research.

Optymalizacja bazy danych
Każda aplikacja funkcjonuje w ramach ograniczonych zasobów systemu, takich jak – pamięć, czas procesora, przepustowość sieci itp. Słaba wydajność SZBD (System Zarządzania Bazą Danych) to zwykle problem zużycia dostępnego zasobu. Należy więc unikać takich sytuacji, uwzględniając możliwe, chwilowe obciążenie systemu dodatkową pracą.

Inżynieria baz danych
Andrzej Dąbrowski przeprowadza analizę narzędzi Embarcadero wskazując jednoznacznie na to, że producentowi zależy na jak największej wszechstronności narzędzi. Dzięki temu są one przydatne w firmach, gdzie wykorzystuje się wiele serwerów baz danych oraz dokonuje się migracji pomiędzy różnymi typami platform bazodanowych. Rozwiązania te rewolucjonizują bowiem sposób pracy z wieloma serwerami, pozwalając użytkownikom na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie powierzonych im zadań oraz sprawniejsze ich zrealizowanie.

Oracle 11g – niezawodna platforma przetwarzania danych
W trakcie ostatnich lat globalne znaczenie technologii informatycznych stało się faktem – ich powszechne zastosowanie we wszelkich dziedzinach ludzkiej działalności generuje potrzebę równie powszechnego, niezawodnego i łatwego dostępu do wszelkich danych, jakie są przechowywane w rozmaitych systemach.

Była sobie inspekcja
Arkadiusz Merta w pierwszej części artykułu skoncentrował się na wprowadzeniu do zagadnień z dziedziny inspekcji oraz na skonstruowaniu odpowiedniego procesu. Proces ten został oparty na modelu PDAC, który można odnaleźć m.in. w ISO 9001. Podstawowymi jego wyróżnikami są elastyczność, skalowalność i uniwersalność. Choć większość przykładów odnosi się do implementacji oprogramowania, autor pokazuje, że takie same reguły dotyczą np. inspekcji dokumentów.

Rzeczywisty czas czy rzeczywisty Linux? Racjonalny wybór
Autorzy prezentują że pomimo tego, że system operacyjny QNX Neutrino stanowi doskonałą platformę dla aplikacji czasu rzeczywistego, nie ma konieczności dokonywania definitywnego wyboru między QNX Neutrino a systemem Linux. Projektanci, którzy korzystają z API standardu POSIX, mogą tworzyć programy dla obu systemów operacyjnych, wykorzystując każdy z nich tam, gdzie jest to najbardziej efektywne.

Swing Application Framework – GUI na nowo
Technologia Java Swing, pozwalająca tworzyć graficzny interfejs użytkownika w języku Java, od samego początku swojego istnienia, czyli od ponad 10 lat, była bardzo pechowa. Pierwsze implementacje były mało wydajne i uciążliwe w użyciu, kolejne wersje tego interfejsu powoli wprowadzały potrzebne ulepszenia, ale nigdy Swing nie stał się czymś lubianym i docenianym.

Podstawy tworzenia gier w JME
Celem artykułu Jacka Zagrodzkiego jest wprowadzenie w tematykę tworzenia aplikacji JME, a w szczególności gier. Artykuł podzielony jest na dwie części. Pierwsza ma formę tutoriala z jasno określonymi krokami, które należy wykonać aby otrzymać podstawową aplikację, która może być stosowana jako punkt wyjściowy do tworzenia gier.

Programowanie gier dla Symbian OS – szkielet aplikacji
Rafał Kocisz tym tekstem rozpoczyna cykl artykułów traktujących o programowaniu gier dla Symbian OS – jednego z czołowych graczy na rynku mobilnych systemów operacyjnych. Na dzień dzisiejszy, za całkiem rozsądną cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości, kolorowy wyświetlacz, dostęp do szerokopasmowego internetu, zintegrowany moduł GPS, wysokiej jakości odtwarzacz dźwięku stereo, akcelerometr i układ wspomagający renderowanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym. No i przy okazji – aparat telefoniczny. Ten szalony pęd technologiczny tworzy ogromną, otwartą przestrzeń dla nowych aplikacji, zaś lwią ich cześć stanowią gry.

Materiały na CD
CD1; Delphi for PHP 2.0; IntelliJ IDEA; ReSharper; DotTrace 3.1; TeamCity 3.1; GFI Events Manager 5 nodes;.

ARCHIWUM